Techport

Techport is het netwerk van meer dan 60 scholen, bedrijven en overheden en is actief in de Metropoolregio Amsterdam, met de IJmond als kern. Onze ambitie is om in 2030 dé excellente economische regio van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie te zijn. We werken samen aan een gezonde arbeidsmarkt, een actueel en uitdagend opleidingsaanbod en aan voldoende talent.

Techport
Rooswijkweg 61
1951 MH Velsen-Noord
0610240354
secretariaat@techport.nl
www.techport.nl